ทำไม! ต้องลงทุน กองทุนรวม

เมื่อโลกยังไม่หยุดหมุน คนยังต้องดำรงชีวิตด้วยการกิน การดื่ม ยังต้องเดินทาง ยังต้องท่องเที่ยว คนไม่หยุดสื่อสาร ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา และยังคงเกิด-แก่-เจ็บ-และตาย เป็นปกติ:

นั่นหมายถึง มีกลุ่มกิจการ ที่ได้ผลประโยชน์จากโลกใบนี้เสมอ

แต่ทำไม? เงินเก็บในธนาคาร (ที่ธนาคารเอาไปให้คนอื่นยืม) จึงจ่ายผลตอบแทนเราเพียง 0.25% ต่อปี

…ในขณะที่เราได้ดอกเบี้ยแค่ 0.25%

มีหลายกิจการเติบโตมากกว่า 1,000%

คนที่ลงทุนในกองทุน ผลตอบแทนมากกว่า 100%

การเพิ่มเงินให้เป็น 2 เท่า จากดอกเบี้ยธนาคาร 1% คุณต้องรอนานกว่า 200 ปี

ในขณะที่ หากลงทุนในกองทุนรวม ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยเพียง 15% ต่อปี เงินออมคุณจะโตเป้น 2 เท่า ในทุกๆ 3-4 ปีเท่านั้น